Novice, dogodki in prireditve

KUD JaReM je zelo aktiven, COVID-19 ga ne ustavi

KUD JaReM je v mesecu avgustu in septembru nadaljeval s svojimi načrtovanimi aktivnostmi. Za prijeten dogodek so v sredo, 26. avgusta poskrbele članice sekcije za oživljanje starih šeg in navad, ki so skupaj s članicami Društva invalidov iz Šiške spletle kar 500 parov copatk za novorojenčke Ljubljanske porodnišnice. Zelo aktivni so bili člani likovne sekcije, saj sta dve članici, Vera Žagar in Irena Cigale ob 70 letnici rojstva pripravili slikarsko in razstavo izdelkov domače in umetnostne obrti, ter drugih njunih aktivnosti. Kar devet članov likovne sekcije se je udeležilo 2. likovnega EX -Tempora Kras, 28. avgusta v Sežani, nekaj manj pa 5. EX Tempora v soboto, 12. septembra v Vodicah. Podpredsednik literarne sekcije, Jurij Marussig, se je v sredo, 16. septembra v Medvoški knjižnici predstavil s svojo novo pesniško zbirko haig z naslovom Večerna luna. Za vrhunec dogodkov pa je poskrbela naša članica Sonja Porenta z razstavo in predavanjem o oblačilni dediščini.

Da pa je eno izmed načel našega KUD JaReM povezovanje in sodelovanje s podobno mislečimi posamezniki, društvi, institucijami, z vsemi, ki si žele tesnega sodelovanja obrodilo ponovno bogat sadež, pa je visoko priznanje našemu predsedniku Romanu Verasu, PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE VODICE, ki ga je prejel na slavnostni seji Občine Vodice, 9. septembra letos za predano meddruštveno in medobčinsko sodelovanje na kulturnem področju in zavzeto spodbujanje mladih k umetniškemu izražanju.

Aktualno