Novice, dogodki in prireditve

Mladostne likovne izpovedi

14. 10. 2021

V Aljaževi galeriji je bila v četrtek, 14. 10. 2021 odprta samostojna likovna razstava glasbenika Vladimirja Hrovata. Odprtje razstave sta v glasbenem delu popestrila s skladbami svetovno znanih skladateljev člana Dua Sorarmonica in avtor razstave Vladimir Hrovat, ter Simona Perme. Z branjem in recitiranjem lastnih literarnih del, ki so nastala na osnovi ogleda Hrovatovih slik pa Jurij Marussig ter Sara in Kaja Bukovšak.

Vladimir Hrovat slika pod velikim vplivom glasbe, ta je sama po sebi abstraktna, zato se ne smemo čuditi, da je tudi njegovo slikanje abstraktno. K željenemu cilju ga vodi duša pravega glasbenika, v slikah pa je združil oboje, glasbo in slikarstvo.

Razstavo lahko v grobem razdelimo na tri dele. V prvem prevladujejo miniature, ki so največkrat tako po vsebini kot barvni skali podlaga drugemu delu, v katerem so Vladimirjeva večja dela, v tretjem delu pa lahko obiskovalec občuduje njegovo 1,60 m dolgo volneno tapiserijo.

Naj gre ali za miniature, ali pa za večja dela, je uporaba barve minimalizirana, vendar z njo doseže ob primernem nanašanju in izboru neverjetno skladnost, ki jo neprisiljeno podredi tudi vsebini izpovedi. Prevladujejo zelena, modra, rumena, rjava in rdeča, z nekaj izjemami tudi temna, črna barva, pa še ta bolj za poudarjanje kontur, manj kot polnilo upodobljenim likom.

Motivi so poleg nekaterih, nekolikanj realističnih slik predvsem ponazoritev abstrakcije, kompozicijsko pa so opredeljena z linijami, liki in ploskvami.

Te slike obiskovalca ne pritegnejo s plehko zunanjostjo, v te slike se mora poglobiti, jim prisluhniti, pa se počasi odgrne njihova sporočilna moč. Če odmislimo abstraktnost katero je nemogoče povsem odmisliti, lahko v njegovih miniaturah zasledimo tudi vrsto obrisov naravnih predmetov, živih bitij in pojavov.

Zaradi slikarjeve objektivne naravnanosti in sistematičnosti, ki ju združi z glasbo je njegova abstrakcija dokaj zanimiv in svojstven pojav. Manj se takšna oblika izražanja pojavlja pri nas, zato pa se je in se še v večji meri uveljavlja sicer v sodobni likovni produkciji.

Ja vse čestitke!

Aktualno