Film je okameneli vodnjak misli in ni dober,
dokler kamera ni oko v glavi poeta.”

Kulturno umetniško društvo JaReM

KUD JaReM je samostojno, prostovoljno društvo, ki s svojim delovanjem uresničuje svoje interese na kulturnem področju v svojem ožjem in širšem okolju. Deluje v občini Medvode. Osnovni namen in cilji društva so razvijanje kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot ter obujanjem našega sokrajana Jakoba Aljaža in njegove rojstne hiše.

O društvu

Področja delovanja

Filmska foto sekcija

Brez nje si kar ne moremo predstavljati uspešnega delovanja, dopolnjevanja in sodelovanja, predvsem pa promocije našega društva …

View more

Likovna sekcija

Njeni člani pripravijo v sezoni od petnajst do dvajset likovnih dogodkov, slikarskih razstav in drugih likovnih predstavitev …

View more

Literarna sekcija

V toplih poletnih dneh prireja literarne večere, kjer avtorji z gosti prebirajo svojo poezijo in prozo …

View more

Lutkovna sekcija

Kako najmlajšim približati čas in razmere, v katerih je živel naš sonarodnjak Jakob Aljaž je naloga, katero so si zadali člani naše lutkovne sekcije.

View more

Oživljanje starih šeg in navad

Za obujanje in prikaz delovanja in življenja, ter vsakodnevnih opravil in navad naših prednikov, skrbijo člani sekcije za oživljanje starih običajev.

View more

Imate vprašanje? Pišite nam!

kud.jarem@gmail.com