Predstavitev

Kulturno umetniško društvo JaReM je samostojno , prostovoljno društvo, ustanovljeno leta 2012, ki s svojim delovanjem uresničuje svoje interese na kulturnem področju v svojem ožjem in širšem okolju. Deluje v občini Medvode. Osnovni namen in cilji društva so razvijanje kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot, obujanjem našega sokrajana Jakoba Aljaža in njegove rojstne hiše.

To uresničujemo v likovni, literarni, filmsko foto, lutkovni sekciji in sekciji za oživljanje starih šeg in navad. Organiziramo kulturne prireditve, izvajamo kulturno izobraževalne in vzgojne programe s številnimi ustvarjalnimi delavnicami, Ex tempori, s filmskimi in literarnimi večeri, s povezovanjem kulturnih ustvarjalcev, sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini, obveščanjem javnosti o svojem delu …